เปิดหอสมุดปิยมหาราชรฦก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดหอสมุดปิยมหาราชรฦก และทรงเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตึกถาวรวัตถุ ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร โดยมีนายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร และนายพีรพน พิสณุพงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เฝ้าฯ รับเสด็จเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558

 

    

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม