เอกสารประกอบการบรรยายและเสวนาเรื่อง "Smart Library: การบริการของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0"

สามารถดาวน์โหลดได้ที่  https://www.nlt.go.th/th/smart

วิทยานิพนธ์และงานวิจัย

 

ห้องบริการวิทยานิพนธ์และงานวิจัย ให้บริการ ชั้น 2 อาคาร 2

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ให้บริการวิทยานิพนธ์และวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

         - วิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) ถึง ปีปัจจุบัน

         - รายงานการวิจัย  ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ถึง ปีปัจจุบัน

 บริการด้วยระบบชั้นปิด   สำหรับวิทยานิพนธ์และวิจัยก่อนปีพ.ศ. 2547 ลงไป ให้บริการที่หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ