วารสารและหนังสือพิมพ์

 
 ห้องบริการวารสาร และหนังสือพิมพ์ ฉบับปัจจุบัน ให้บริการ  ชั้น 1 อาคาร 1

 บริการวารสาร และหนังสือพิมพ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

 

      

 

วารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลาที่ชั้น 4

(บริการด้วยระบบชั้นปิด ติดต่อขอใช้บริการ ได้ที่ห้องบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ชั้น 1)

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ข้อมูลและสภาพต้นฉบับวารสารและหนังสือพิมพ์ให้มีอายุยืนยาวนาน หอสมุดแห่งชาติได้ทำการเย็บเล่มปกแข็ง การทำสำเนาด้วยการถ่ายไมโครฟิล์ม การทำสำเนา ปัจจุบันหอสมุดแห่งชาติยังคงเก็บรวบรวมวารสารและหนังสือพิมพ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไว้สำหรับให้บริการโดยมีรายการวารสารและหนังสือพิมพ์ที่ให้บริการประกอบด้วย

                                                                                      - หนังสือพิมพ์ภาษาไทย

                                                                                     - หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ

                                                                                     - วารสารภาษาไทย

                                                                                     - วารสารภาษาต่างประเทศ

                                                                                     - วารสารและหนังสือพิมพ์เย็บเล่มภาษาไทย

                                                                                     - วารสารและหนังสือพิมพ์เย็บเล่มภาษาต่างประเทศ

                                                                                     - วารสารและหนังสือพิมพ์ภาษาไทยที่ถ่ายไมโครฟิล์มและไมโครแจ๊กเก็ต

                                                                                     - วารสารและหนังสือพิมพ์ภาษต่างประเทศที่ถ่ายไมโครฟิล์มและไมโครแจ๊กเก็ต