หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช

                               


ที่ตั้ง : ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

ติดต่อ : โทรศัพท์ 075-324-137, 075-324-138 โทรสาร 075 341-065

เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ :: วันพุธ-วันศุกร์ 8.30-16.30 น. วันอังคาร, วันเสาร์ 8.30-19.30 น. หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
 
เว็บไซต์ :http://www.nakhon-nlt.com/index.php