เอกสารประกอบการบรรยายและเสวนาเรื่อง "Smart Library: การบริการของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0"

สามารถดาวน์โหลดได้ที่  https://www.nlt.go.th/th/smart

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

       
ที่ตั้ง : ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

ติดต่อ : โทรศัพท์ 042 512-200 ,042 512-204 โทรสาร 042 516-246

เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ :: 9.00-17.00 น. วันอังคาร-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์-จันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
 
เว็บไซต์http://branch.nlt.go.th/nkp/