หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

                       


ที่ตั้ง : 20/1 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อ : โทรศัพท์ 053 278-3223, 053 808-550 โทรสาร 053 808-550 ต่อ 25
เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ :: วันอังคาร- ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
                                       วันเสาร์ เวลา 8.30 - 18.00 น.  หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
เว็บไซต์ : http://www.cmnlt.com

             http://www.finearts.go.th/chiangmailibrary

ฐานข้อมูลสืบค้นข้อมูลทรัพยากรhttp://www.cmnlt.com/d-library

facebook : http://www.facebook.com/cmnlt2012

อีเมล์ : cm_nlt@hotmail.co.th  (งานเทคโนโลยี)

          nlt.chiangmai@hotmail.com  (งานบริหาร)

แผนที่ :