หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ

                       


ที่ตั้ง : ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

ติดต่อ : โทรศัพท์ 035 535-343, 035-535-244 โทรสาร 035 535-244 ต่อ 25

เวลาทำการ/เปิดบริการ :: 9.00-17.00 น. วันอังคาร--เสาร์ ปิดบริการ วันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
เว็บไซต์ :http://www.nlt-sp.com/
อีเมล์ : nlt_sp@hotmail.com