เอกสารประกอบการบรรยายและเสวนาเรื่อง "Smart Library: การบริการของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0"

สามารถดาวน์โหลดได้ที่  https://www.nlt.go.th/th/smart

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี

                      


ที่ตั้ง : ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 034 513-924-6  โทรสาร 034 513-924
เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ : 9.00-17.00 น. วันอังคาร-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์