หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ

การให้บริการ

1. วิทยานิพนธ์ก่อน ปีพ.ศ.2547

2. สิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์ในท้องถิ่นนั้น ๆ

3.  วารสารและหนังสือพิมพ์

4.  หนังสือที่มีความจำเป็นต้องให้บริการโดยเร่งด่วนหรือที่มีผู้ใช้บริการต้องการ

 

เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ

เปิดบริการเวลา 8.30 - 16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์ หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

 

การเดินทาง

โดยรถไฟสายตะวันออก - หัวลำโพง – ถึงหัวตะเข้

รถประจำทาง ปอ. 18 จตุจักร - สถาบันฯ พระจอมเกล้าลาดกระบังและมีอีกหลายสาย

 

ที่ตั้ง

280/8 หมู่ 2 ถนนหลวงพรตพิทยพยัต เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


โทรศัพท์ 0 2739 2297-8 โทรสาร 0 2739 2297-8 ต่อ 206