หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อนสิริธร

 

              หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2558