โครงการเพิ่มพูนความรู้ในด้านการบริหารงานให้แก่หัวหน้ากลุ่ม/งาน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการเพิ่มพูนความรู้ในด้านการบริหารงานให้แก่หัวหน้ากลุ่ม/งาน ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559" ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2558 ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และเจริญรัตน์รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับเกียรติจากนายพีรพน พิสณุพงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน

      

      

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม