โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุข ให้ทุกคน ครั้งที่ 4

 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับสำนักการสังคีต สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และสำนักช่างสิบหมู่ จัดกิจกรรม โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 และในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพีรพน พิสณุพงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากรร่วมกิจกรรมด้วย ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้

- หนังสือในสวน : ผู้ร่วมงานท่านใดสนใจหนังสือเล่มไหน สามารถที่จะเลือกสรรหนังสือเล่นนั้นเป็นของตนเอง

- สมุดทำมือมินิ : สอนการเย็บสมุดด้วยไหมพรม พร้อมกับตกแต่งปกสมุดตามความชอบ

- งานศิลปกรรม ช่างสิบหมู่ : เพ้นแม็กเน็ตติดตู้เย็น และเพ้นกระเป๋าผ้าแบพกพา

- นานาสาระจากเอกสารโบราณ : จัดแสดงวัสดุ อุปกรณ์ ขั้นตอน และลงมือปฏิบัติการจารใบลาน

- สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย : ทายสำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพยจากรูปภาพ

- รถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ : จัดแสดงวัตถุโบราณแต่ละยุคสมัย

- รถดนตรีเคลื่อนที่ :  เผยแพร่เพลงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 9

- บัตรอวยพรย้อนยุค : จัดแสดงนิทรรศการบัตรอวยพรในอดีต

- ขับร้องเพลง บรรเลงดนตรี โดยสำนักการสังคีต

 

ชมภาพกิจกรรม