การประชุมบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16

การประชุมบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 (16th Congress of Southeast Asian Librarians – CONSAL XVI) ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558  โดยสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีมติให้มีการจัดประชุมทุก 3 ปี และแต่ละประเทศผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งแรก จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ครั้งล่าสุด ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2555 จัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย และสำหรับครั้งที่ 16 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวันที่ 10-13 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

    

ชมภาพกิจกรรม