วันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดแห่งชาติปีที่ 110

วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น.หอสมุดแห่งชาติ จัดงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดแห่งชาติปีที่ 110 ณ อาคาร 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดย พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพีรพน พิสณุพงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร (รักษาราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากร) ประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งในงานประกอบด้วยอดีตผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

 

   

 

ชมภาพกิจกรรม