โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบังเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. คุณครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ เขตลาดกระบัง จำนวน 42 คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบังเฉลิมพระเกียรติ เพื่อบูรณาการการเรียนรู้ท้องถิ่นลาดกระบังให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาตามโครงการจัดการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่นของโรงเรียนเชิดเจิมศิลป์