โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ครั้งที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา สำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับ สำนักการสังคีต สำนักช่างสิบหมู่ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และมูลนิธีหอสมุดดนรตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 จัดโครงการ "อ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน" ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยกิจกรรมก็มีให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกมากมายไม่แพ้กับครั้งที่ 1 อาทิ กิจกรรมคำถามย่ามใจ สมุดทำมือ ทำโมเสส การจารใบลาน พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ เป็นต้น

 

ชมภาพกิจกรรม