เสวนาวิชาการฯ เรื่อง หนังสือเก่าและการอนุรักษ์

 

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการฯ เรื่อง หนังสื่อเก่าและการอนุรักษ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมตามลิ้งค์ด้านล่าง และส่งมาทางหมายเลข 02-628-5186 หรือสอบถามรายละเอียดโทร 02-6285186 และ 02-280-9853-4 รับจำนวนจำกัด

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................