สำนักหอสมุดแห่งชาติได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2563 ด้วยผลงานสิ่งประดิษฐ์ "หอสมุดแห่งชาติอัจฉริยะ"

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักหอสมุดแห่งชาติได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ "หอสมุดแห่งชาติอัจฉริยะ" ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 โดยผลงานจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-17.00 น. ณ บูท C180 Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ