วันเด็กแห่งชาติ 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  โดยมีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน เวลา 10.00 น. ซึ่งกรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ สำนักช่างสิบหมู่ และสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้ร่วมจัดกิจกรรม ดังนี้

- สำนักหอสมุดแห่งชาติ : ตอบปัญหาเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมไทยและอาเซียน การแจกหนังสือ และการจารใบลาน

- สำนักช่างสิบหมู่ : สาธิตการระบายสีหัวโขน

- สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : จัดแสดงรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่

โดยบรรยายกาศในงานวันเด็กเป็นไปด้วยความสนุกสนานราบรื่น และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกรมศิลปากรก็ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

 

ชมภาพกิจกรรม