วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 "เด็กไทยใจอาเซียน"

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 นางสาวกนกอร ศักดาเดช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ที่สำนักหอสมุดแห่งชาติได้จัดขึ้น โดยในปีนี้จัดงานวันเด็กภายใต้แนวคิด "เด็กไทยใจอาเซียน" ซึ่งมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ 

- มานีมีเรื่องเล่า มานะมีเรื่องบอก เป็นกิจกรรมที่สร้างจินตนาการให้เด็กๆ ได้เล่าเรื่องจากภาพ

- สีสันอาเซียน เป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆได้แต่งแต้ม ระบายสีจากภาพที่เกี่ยวกับอาเซียน

- ตอบปัญหาอาเซียน เป็นกิจกรรมที่นำเอาคำถามง่ายๆ เป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน

- กล่องสารพัดนึก สำหรับเด็กๆที่ชอบงานประดิษฐิ์จากวัสดุเหลือใช้ให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

 

ชมภาพกิจกรรม