ผอ.สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าประชุมและเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน ประชุมหารือร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน และเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวต้อนรับและนำชม