ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงอาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 อธิบดีกรมศิลปากร (นายอนันต์ ชูโชติ) และรองอธิบดีกรมศิลปากร (นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ) เข้าตรวจเยี่ยมการปรับปรุงอาคาร 1 หอสมุดแห่งชาติ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) ให้การต้อนรับ การออกแบบภายในอาคารจะมีการเปลี่ยนโฉมให้ทันสมัย เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของคนยุคใหม่ พบกับหอสมุดแห่งชาติโฉมใหม่ประมาณปี 2560