ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์

 

ประกาศสำนักหอสมุดแห่งชาติ

      กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติมีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ วัสดุต่างๆชำรุด กระเบื้องหลังคา หินอ่อน และอิฐตัวหนอน ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หรือสอบถามทางโทศัพท์หมายเลข 02 281 5449 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.