กิจกรรม

นิทรรศการ ๑๒๕ ปี พระยาอนุมานราชธน

 

พิธีเปิดนิทรรศการและการเสวนาทางวิชาการ " ๑๒๕ ปี พระยาอนุมานราชธน"  จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  ณ บริเวณโถงกลางหอสมุดแห่งชาติ และห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักภาษาโบราณในการปฏิบัติงานด้านเอกสารโบราณ

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักภาษาโบราณในการปฏิบัติงานด้านเอกสารโบราณ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องวชิรญาณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

หน้า