กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 10

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 10 และพิธีปิดกิจกรรม NLT Edutainment​ ประจำปี 2562 โดยมีรองอธิบดีกรมศิลปากร (นายพนมบุตร จันทรโชติ) ​เป็นประธาน และผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสุภาณี สุขอาบใจ)​ กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญ นางสาวพัศชนันท์ เจียจิรโชติ (อร BNK 48) มาร่วมพูดคุยในหัวข้อ "จากไอดอลสู่นักเขียน จากบันทึกการเดินทางสู่หนังสือเล่าประสบการณ์" มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 250 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ