กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบังฯ ประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใกล้ชิดห้องสมุด รักการอ่านโดยใช้หอสมุดแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและได้รับความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น กิจกรรม "จิ๊กว์ซอต่อความคิด" "ประดิษฐ์สมุดทำมือเล่มเดียวในโลก" และ "ลุ้นรับโชคของรางวัล" โดยมี ดร.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สส.เขตลาดกระบัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน