กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมงานวิจัยด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญบรรณารักษ์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมงานวิจัยด้านบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุม CONSALXVI

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กำหนดจัดการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อให้การจัดงานประชุมลุล่วงไปด้วยดี สำนักหอสมุดแห่งชาติจึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมดังกล่าว

โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุข ให้ทุกคน ครั้งที่ 4

 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับสำนักการสังคีต สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และสำนักช่างสิบหมู่ จัดกิจกรรม โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 และในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพีรพน พิสณุพงศ์ รอง

วันเด็กแห่งชาติ 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  โดยมีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน เวลา 10.00 น.

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 "เด็กไทยใจอาเซียน"

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 นางสาวกนกอร ศักดาเดช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ที่สำนักหอสมุดแห่งชาติได้จัดขึ้น โดยในปีนี้จัดงานวันเด็กภายใต้แนวคิด "เด็กไทยใจอาเซียน" ซึ่งมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ 

กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหอวชิราวุทธานุสรณ์ จัดกิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 เรื่อง "เพลงรัก เพลงปลุกใจ ในพระมหาธีรราชเจ้า" โดยมีนักร้องจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร มามอบความรู้ ความบันเทิง ให้กับผู้เข้

โครงการพัฒนาบุคลากรหอสมุดแห่งชาติสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด ร่วมกับกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยในปีนี้ จัดอบรมในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติสู่ประชมคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคล สวีท พ

อ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ครั้งที่ 3

              สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับสำนักการสังคีต สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สำนักช่

เสวนาวิชาการ "หนังสือเก่าและการอนุรักษ์"

           สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้จัดงานเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ " หนังสือเก่าและการอนุรักษ์" เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหนังสือ

หน้า